Dolina Kolpe - naravni amfiteater Kostel
Back to Top

 

Dolina Kolpe - naravni amfiteater Kostel

(Od Petrine do Kostela, n.m.v. 222 m – 207 m)

Kostel je slikovita razširjena dolina, naravni amfiteater, ujet med visokimi in strmimi področji in ponekod navpičnimi stenami jurskih in krednih apnencev.

Na slovenski strani je tu skoraj 30 manjših naselij in krajev s starim farnim središčem Faro; tu je bila že v 14. stoletju duhovnija prafare iz Ribnice, vse območje pa so obvladovali grofje iz gradu Kostela.

Na hrvaškem bregu pri največjem desnem pritoku Kupica (Kolpica) je staro trško in farno središče Brod.

V dolini so večji slovenski kraji:

  • Petrina ob mejnem prehodu preko Kolpe,
  • vasi Pirče, Vas in Fare z župnijsko cerkvijo sv. Marije in Slavski Laz s podružnico sv. Trojice.
  • Na koncu tega dela obvladuje dolino nekdanji utrjeni trg in grad, slikoviti Kostel nad strmim pomolom Kolpe.